Enllaços Didàctics

Carregat el dimarts, de març 24, 2009, dins , ,


Enllaços Didàctics
Recull en els gestors d'enllaços diigo / delicious

Núvols d'etiquetes a delicious:
  • Aplicacions - Recursos - Materies (Accessos_Directes, Aplicacions_Didàctiques_2.0, Applets (fislets), Astronomia, biología, Ciencia, Diversitat, Experiments, Física, JClic, Llengües_Idiomes, Matemàtiques, Medi_Ambient, Química, Proveïdors, SeriousGames, Tecnología, Tutoria)
  • Blocs i Divulgació (Blocs_Divulgatius (Ciències), Blocs_Personals, Blocs_TIC, Curiositats, Jocs, Revistes, SeriousGames)
  • Cercadors_Traductors (Cercadors, Cercadors_Imatge, Cercadors_Temàtics, Diccionaris, Traductors, Videos)
  • Imatge (Captura_Pantalla, Cercadors_Imatge, Editors_Imatge, Fotomuntatge, Imatges, Storytellings_Comics)
  • Info_EDU (Editorials, Espuria, InfoEdu, Oposicions, Sindicats, Universitats)
  • Internet_Programari (@cces_correus_aplicacions, Eines_Portables, Navegadors, Programari_Lliure, Seguretat_Internet, Software_Download)
  • Tractament_Arxius i So (@cces_correus_aplicacions, Documents, Música_So, Presentacions, Tractament_Arxius)
  • Video (Captura_Pantalla, Videos, Youtube)
  • Web_2.0 (Aplicacions_Didàctiques_2.0, Blocs_Divulgatius, Blocs_TIC, Campus_Virtual, Eines_TIC, moodle, Software_Online, WebQuest, Xarxes_Socials, Wikis)
Webs Interessants de Ciències
Aplicacions múltiples de Física i Química:
·    Recursos per a totes les matèries: http://www.edu365.cat/batxillerat/recursos_xarxa
·    L'àtom, propietats periòdiques, enllaç químic, propietats de la matèria, llei dels gasos i concepte de mol, molècules 3D, reaccions químiques, química orgànica, cinètica, reaccions àcid-base, reaccions red-ox... I apliacions de Física: Vectors, Cinemàtica, Dinàmica, Fluids, Energia, Treball, Interacció Gravitatòria, Ones, electromagnetisme, física moderna...
·    La Baldufa – UPC (Universitat Politècnica de Catalunya) - Pàgina amb recursos de Física i applets que va néixer a partir de l inquietud de Xavier Bohigas, Xavier Jaén i Montse Novell per explorar les possibilitats d'Internet com a eina en l'ensenyament i l'aprenentatge de la Física i com a via de connexió entre Universitat i Secundària: http://baldufa.upc.edu/baldufa/lbindex/lbindex.htm
·    Fislab - Laboratori Virtual de Física - Octavi Casellas : http://fislab.net/
·    Meet Physics - Enllaços - Materials Docents de Física: http://www.meet-physics.net/
·    CatFísica - IES Ramon Muntaner (Física en Flash): http://www.catfisica.com/
·    Exàmens i Exercicis de Selectivitat : http://www.selectividad.profesores.net/
·    De l'antic CNICE - Ministeri d'Educació i Ciències (ara Miniesteri d'Educació Política Social i Esports MEPSYD) > Formació on line (ESO, BAT i més): http://www.mepsyd.es/educacion.html
·    Projecte Newton (Física): http://newton.cnice.mec.es/
.    PhEt - Simulacions Múltiples de Química i altres matèries http://phet.colorado.edu/en/simulations/category/chemistry
·    Què qui com: videos Didàctics: http://blogs.tv3.cat/quequicom
·    Estoig Digital : de les Eines a la Metodologia : http://www.estoigdigital.com/

Revistes Científiques Digitals:
·    Recursos de Física (revista): Societat Catalana de Física, Associació de Professores i Professors de Física i Química de Catalunya,XTEC, Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat de Barcelona: http://www.rrfisica.cat/ // http://baldufa.upc.edu/revista/num/index.php
·    Revista Ciències - del CRECIM - Centre de Recerca per a l'Educació Científica i Matemàtica per a professorat de ciències de primària, secundària: http://crecim.uab.cat/revista_ciencies/revista
·    Eureka: la revista per als que volen saber una mica més de tot (en català): http://www.portaleureka.com/
·    Textos Científicos (en castellà): http://www.textoscientificos.com/

Blocs de Ciències i Física:
·    Serà de física: http://seradefisica.blogspot.com/
·    E-ciencia (en castellà): http://e-ciencia.com/blog/
·    E-ciencia (en anglès): http://e-ciencia.com/actualidad/ingles/
·    Espaciociencia: http://espaciociencia.com/
·    Pa Ciència la nostra (programa de ràdio): http://paciencialanostra.blogspot.com/
·    Històries de la Ciència: http://historiesdelaciencia.bloc.cat/

Altres enllaços de divulgació: textos i material en català, castellà i en anglès.
·    Societat Catalana de Física: http://scfis.iec.cat
·    Science Across the World (en anglès) : http://www.scienceacross.org/
·    Física: Actualitat i sortides professionals: http://www.fisicahoy.com/
Física i Química:

Simulacions (fislets, applets):

Blocs de Ciències:

Pàgines - Portals de Divulgació Científica:| edit post